Αναζήτηση μηνύματος στο forum

[Αρχική σελίδα]  [Προηγούμενη σελίδα]  [Επόμενη σελίδα]

[Η παρούσα σελίδα δεν αντικατοπτρίζει την τωρινή κατάσταση του www.bookcrossing.com και πρόκειται να αλλάξει (κάποτε...)]

 

Εάν θέλετε να αναζητήσετε κάποια μηνύματα στο forum, επιλέξτε community από την αριστερή στήλη του www.bookcrossing.com και στη συνέχεια επιλέξτε forum search.

 

 

 

Στη σελίδα που μεταφέρεστε μπορείτε να ορίσετε τα κριτήρια για την αναζήτηση μηνυμάτων στο forum, και να εκτελέσετε την αναζήτηση πατώντας το κουμπί Search.

 

 

Η σημασία των κριτηρίων αναζήτησης είναι η ακόλουθη:

Στο πεδίο screen name γράφετε το όνομα κάποιου μέλους, αν θέλετε να βρείτε μηνύματα μόνο από το συγκεκριμένο μέλος.

Στο πεδίο content γράφετε το περιεχόμενο που επιθυμείτε να περιέχει το μήνυμα (κάποια λέξη λ.χ.).

Στο πεδίο forum επιλέγετε κάποιο συγκεκριμένο forum για αναζήτηση, ή αφήνετε την επιλογή All, οπότε η αναζήτηση γίνεται σε όλα τα forum του www.bookcrossing.com.

Στο πεδίο sort by επιλέγετε αν τα μηνύματα που θα βρεθούν θα είναι ταξινομημένα σύμφωνα με τη συνάφειά τους με τους όρους αναζήτησης (sort by relevance), ή σύμφωνα με την ημερομηνία τους (sort by date).

 

Αν νιώθετε λίγο μπερδεμένοι, ακολουθούν δυο μικρά παραδείγματα αναζήτησης:

 

Έστω ότι θέλουμε να βρούμε τα μηνύματα στο ελληνικό forum που περιέχουν τη λέξη λιθάρι, προερχόμενα από οποιονδήποτε χρήστη.
Αφήνουμε το screen name κενό (αφού αναζητούμε μηνύματα από όλους τους χρήστες), στο content γράφουμε τη λέξη λιθάρι, και επιλέγουμε το ελληνικό forum προς αναζήτηση. Πατάμε το κουμπί Search και περιμένουμε.
 

 

 
Αν είχαμε επιλέξει χρονολογική ταξινόμηση, τα αποτελέσματα θα ήταν πάλι τα ίδια, απλά σε διαφορετική σειρά.
 

 

Θέλουμε να βρούμε τα μηνύματα που αναφέρονται σε bookbox, από οποιονδήποτε χρήστη κι αν προέρχονται, στο ελληνικό forum.
Αφήνουμε το screen name κενό (αφού αναζητούμε μηνύματα από όλους τους χρήστες), στο content γράφουμε τη λέξη bookbox, και επιλέγουμε το ελληνικό forum προς αναζήτηση. Πατάμε το κουμπί Search και περιμένουμε.
 

 
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι απογοητευτικά, δε βρέθηκε ούτε ένα μήνυμα στο ελληνικό forum.
 

 
Κι όμως! Αντί να απογοητευτούμε που κανείς στο ελληνικό forum δεν έχει ασχοληθεί με bookbox, καλύτερα να αναρωτηθούμε για τις εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει το www.bookcrossing.com εκεί που δεν το περιμένουμε!
Bookbox στο ελληνικό forum υπάρχουν βέβαια, αλλά για κάποιο λόγο η αναζήτηση δεν μας κάνει τη χάρη...
 

 

Έτσι λοιπόν με τις αναζητήσεις. Είναι βοηθητικές, αλλά έχετε υπ' όψη σας ότι έχουν και περιορισμούς...

 


Τελευταία επεξεργασία: 20/10/2013