Επεξεργασία προφίλ

[Αρχική σελίδα]  [Προηγούμενη σελίδα]  [Επόμενη σελίδα]

[Η παρούσα σελίδα δεν αντικατοπτρίζει την τωρινή κατάσταση του www.bookcrossing.com και πρόκειται να αλλάξει (κάποτε...)]

 

Κάθε μέλος του www.bookcrossing.com έχει διάφορα στοιχεία που το... ακολουθούν. Πρόκειται για στοιχεία που δήλωσε κατά την εγγραφή του (όνομα μέλους, συνθηματικό με το οποίο συνδέεται, email, κ.ά.), για στοιχεία αυτόματα παρακολουθούμενα από το www.bookcrossing.com (ημερομηνία εγγραφής, αριθμός καταχωρισμένων και ευρεθέντων βιβλίων, αριθμός μηνυμάτων στο forum, κ.ά.), καθώς και για επιπλέον στοιχεία ή ρυθμίσεις που μπορεί να τροποποιήσει (αποδοχή ή όχι προσωπικών μηνυμάτων, επιθυμία λήψης ενημερωτικών μηνιαίων email από το www.bookcrossing.com κ.ά.). Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν το προφίλ του μέλους, άλλα είναι δημοσίως ορατά και άλλα όχι, και όσα δεν είναι αυτόματα δημιουργημένα μπορούν να μεταβληθούν από το μέλος.

 

Για να δείτε τα δημοσίως ορατά στοιχεία του προφίλ σας (όπως και οποιουδήποτε μέλους), δεν έχετε παρά να μεταφερθείτε στο bookshelf του.

 

 

Γαι να μεταφερθείτε στη σελίδα επεξεργασίας τού προφίλ σας, υπάρχουν δύο τρόποι: είτε επιλέγετε «edit your profile» από το bookshelf σας, είτε επιλέγετε «my profile» από οποιαδήποτε σελίδα τού www.bookcrossing.com.

 

 

 

Στη σελίδα επεξεργασίας τού προφίλ σας, τα στοιχεία που μπορείτε να αλλάξετε είναι τα ακόλουθα: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), συνθηματικό για τη σύνδεσή σας στο www.bookcrossing.com (password), όνομα, επώνυμο, χώρα, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, όνομα μέλους που σας «μύησε» στο www.bookcrossing.com, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση προσωπικής σελίδας στο Internet (home page), περισσότερες πληροφορίες για εσάς (Extended Information - Extended profile), επιλογή αποδοχής μηνιαίας ηλεκτρονικής ενημέρωσης (eNewsletter), επιλογή αποδοχής προσωπικών μηνυμάτων (Private Message - PM), εικόνα για το προφίλ σας.

 

 

 

 

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το κουμπί Submit changes. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τις αλλαγές σας πατήστε το κουμπί Reset.

 

 

Όσες πληροφορίες σημειώσετε στο πεδιο Extended Information θα είναι προσβάσιμες σε οποιονδήποτε επιλέξει show/hide extended profile στη σελίδα τού bookshelf σας.

 

 

 

 

Εάν θέλετε να επιλέξετε μια εικόνα για να εμφανίζεται στο bookshelf σας, την επιλέγετε πατώντας «Choose» και στη συνέχεια «Upload picture».

 

 

 

 


Τελευταία επεξεργασία: 20/10/2013