Επεξεργασία journal entry

[Αρχική σελίδα]  [Προηγούμενη σελίδα]  [Επόμενη σελίδα]

[Η παρούσα σελίδα δεν αντικατοπτρίζει την τωρινή κατάσταση του www.bookcrossing.com και πρόκειται να αλλάξει (κάποτε...)]

 

Έχετε γράψει ένα journal entry σε κάποιο βιβλίο και θέλετε να το διορθώσετε; Ας δούμε πώς γίνεται.

 

Κάτω από το journal entry που έχετε γράψει, κάνετε κλικ στη φράση edit journal entry:

 

 

Τότε μεταφέρεστε στη σελίδα επεξεργασίας του journal entry, στην οποία έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη βαθμολογία του βιβλίου και το κείμενο που έχετε γράψει.

 

 

Με τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από το χώρο επεξεργασίας του κειμένου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας (Save My Changes), να δείτε τις αλλαγές σας προτού τις αποθηκεύσετε (Preview), να επαναφέρετε το κείμενο στην κατάσταση που ήταν προτού κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές (Reset Form), ακόμα και να διαγράψετε ολόκληρο το journal entry (Delete).

 

 

Πατώντας το κουμπί Preview εμφανίζεται η προεπισκόπηση του journal entry:

 

 

 

Πατώντας το κουμπί Reset Form αναιρούνται όλες οι αλλαγές που έχετε κάνει:

 

 

Πατώντας το κουμπί Delete (προσοχή στη χρήση του!) διαγράφεται όχι μόνο το κείμενο, αλλά ολόκληρο το παρόν journal entry! Γι' αυτό και εμφανίζεται ένα μήνυμα που ζητάει την επιβεβαίωσή σας προτού το σύστημα προχωρήσει στην οριστική διαγραφή του journal entry.

 

 

Έχοντας πατήσει το κουμπί Delete, εμφανίζεται ένα μήνυμα σαν το ακόλουθο (εξαρτάται από το υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιείτε), με το οποίο πρέπει να επιβεβαιώσετε (OK) ή να απορρίψετε (Cancel) τη διαγραφή του journal entry:

 

 

Εάν πατήσετε το κουμπί Save My Changes, τότε αποθηκεύονται οι αλλαγές που έχετε κάνει στο journal entry και επιστρέφετε στη σελίδα του βιβλίου, όπου και μπορείτε να δείτε το αλλαγμένο journal entry σας.

 

 

 

Η διόρθωση του journal entry είναι γεγονός! Τώρα ξέρετε πώς μπορείτε να διορθώνετε (ή ακόμα και να διαγράφετε) ένα journal entry!


Τελευταία επεξεργασία: 20/10/2013