Τι είναι BCID;

[Αρχική σελίδα]  [Προηγούμενη σελίδα]  [Επόμενη σελίδα]

BCID (BookCrossing ID):

 

Ο μοναδικός κωδικός που παίρνει κάθε βιβλίο κατά την καταχώρισή του στο www.bookcrossing.com. Το BCID προσδιορίζει το βιβλίο ως αντικείμενο και όχι ως τίτλο, αν δηλαδή έχετε δύο αντίτυπα του ίδιου βιβλίου θα πρέπει να κάνετε δύο καταχωρίσεις και να πάρετε δύο διαφορετικά BCID, ένα για κάθε αντίτυπο.
 
Ο κωδικός BCID αποτελείται από 11 ψηφία πλέον, είναι δηλαδή της μορφής 123-45678901.

 

Το σύνολο των 11 ψηφίων αποτελεί την «ταυτότητα» του βιβλίου. Όποιος γνωρίζει και τα 11 ψηφία μπορεί να γράψει journal entry για το βιβλίο· αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωστοποιείται μόνο σε όσους παίρνουν το βιβλίο στα χέρια τους.

 

Τα 8 τελευταία ψηφία του BCID (αυτά που βρίσκονται μετά την παύλα), αποτελούν το «δημόσιο» τμήμα του BCID· δεν αρκεί η γνώση του για να γράψει κάποιος journal entry για το βιβλίο.

 

Σημείωση:

 

Τα 11 ψηφία (3+8) αποτελούν το μήκος BCID που δημιουργεί επί του παρόντος (και εδώ και κάποιους μήνες) το σύστημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως πάντοτε τα BCID είχαν αυτό το μήκος· είναι πολύ πιθανό κατά την ενασχόλησή σας με το bookcrossing να συναντήσετε BCID μικρότερου μήκους, δημιουργημένα σε εκείνα τα παλιά χρόνια που το σύστημα δεν χρειαζόταν ακόμα ενδεκαψήφια BCID.

Αυτό σημαίνει πως όταν στον παρόντα «Ταξιδιωτικό οδηγό» αναφέρονται τα 3 ψηφία πριν και τα 8 ψηφία μετά την παύλα, να ξέρετε πως τα ίδια ισχύουν ακόμα κι αν τα ψηφία μετά την παύλα είναι λιγότερα, αρκεί το σύνολο των ψηφίων να αποτελεί ένα έγκυρο BCID.

 

Πού και πώς μπορεί να εμφανίζεται το BCID:

 

- Το πλήρες BCID (τα 11 ψηφία) πρέπει να αναγράφεται μέσα στο βιβλίο, ώστε όποιος το παίρνει στα χέρια του να μπορεί να γράψει journal entry για το βιβλίο (πού το βρήκε, πότε το βρήκε, κτλ).

- Το πλήρες BCID (τα 11 ψηφία) δεν πρέπει να δημοσιοποιείται σε post στο forum ή στο κείμενο κάποιου journal entry, αφού τότε οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει σχόλιο στη σελίδα του βιβλίου στο www.bookcrossing.com, ακόμα κι αν δεν το έχει δει ποτέ του!

- Το «δημόσιο τμήμα» του BCID (τα 8 τελευταία ψηφία) μπορεί να δημοσιοποιείται οπουδήποτε.

 


Τελευταία επεξεργασία: 20/10/2013